headerimg2018

Dňa 17. februára 2013 vo farskom kostole Sv. Jána Krstiteľa v Kráľovej pri Senci usporiadal spevácky zbor Nebeská rosa v spolupráci s občianskym združením DARE 3.ročník spomienkového popoludnia na pátra Svetloslava Veigla, kňaza, reholníka, pedagóga a básnika.

Hlavný hosť podujatia: Jozef Šimonovič.

Hudobné teleso: Cuore Barocco