headerimg2018

Farský kostol Sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa bol pôvodne kaplnkou Pálffyovcov a v rámci kaštieľa tvoril jeho južné krídlo. Kaplnku začali stavať v roku 1736 a jej slávnostné vysvätenie sa konalo dňa 30. novembra 1738 zástupcom ostrihomského arcibiskupa, biskupom Františkom Klobušickým. Práce v interiéri barokového kostola realizovala sochárska dielňa Ľudovíta Godeho a Rafaela Donnera. V lodi kostola možno na pilastroch vidieť dva basreliéfy, znázorňujúce grófa Jána Pálffyho. Jeden je zhotovený v roku 1738 sochárom R. Donnerom a druhý neznámym sochárom v roku 1852. Zábradlie oddeľujúce sanktuárium od lode zhotovila v roku 1891 firma umeleckého zámočníctva Ľudovíta Mártona v Bratislave. Kaplnka slúžila ako rodinná kaplnka Pálffyovcov a pre občanov Kráľovej začala slúžiť až od roku 1931. 1. februára 1948 bola v Kráľovej pri Senci erigovaná samostatná fara s farským kostolom sv. Jána Krstiteľa. Prvým kňazom novovzniknutej fary sa stal páter Henrik Raček. Od roku 1978 pôsobil ako správca farnosti a kňaz, františkán a básnik Svetloslav Veigl, ktorý ukončil svoju pastoračnú činnosť 30. júna 2006. Rímskokatolícky kostol v Kráľovej pri Senci je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Kaplnka Božského Srdca Ježišovho

Kaplnka Božského Srdca je najstaršou stavbou Krmeša. Postavená bola v roku 1898 za richtárstva Františka Takáča z finančných prostriedkov občanov Krmeša, pretože gróf Ján Pálffy na jej stavbu odmietol poskytnúť akékoľvek financie. Kaplnka predstavuje secesnú stavbu s priliehavou vstavanou vežou, ktorá siaha do výšky 24 metrov. Stavbu realizoval M. Lešanský zo Senca. Jednoloďová stavba kaplnky má jeden drevený oltár na ktorom je socha Božského srdca Ježišovho. Drevený je aj chórus na ktorom je umiestnené harmónium. V roku 1913 postavili pri kaplnke kamenný kríž. Významné rody z Krmeša prispeli k zušľachteniu kaplnky maľbami i k jej rekonštrukcii. Sväté omše sa tu konali a konajú v podstate raz za rok, na krmešské hody. Krmešania tu okrem omší už od založenia kaplnky viedli ružencové modlitby.

(zdroj: kralovaprisenci.sk)