headerimg2018

 Základná informácia

Farská budova pochádza z roku 1948, kedy ju ako svojpomocný projekt postavili samotní občania - farníci z Kráľovej pri Senci. Za obdobie viac ako 70 rokov neprešla s výnimkou okien zásadnejšou rekonštrukciou. Tomu zodpovedá aj jej kritický stav, výsledkom ktorého je nevyhovujúci hygienický stav ako aj nadmerná spotreba energií. 

V roku 2019 vďaka bohuznámim darcom bola vymenená strecha budovy a začali práce s obnovou farského dvora. 

V nadväznosti na výmenu strechy sa v roku 2020 začalo s kompletnou obnovou trativodov. 

Kľúčovým projektom obnovy farskej budovy bude kompletná výmena podláh, rozvodov, kúrenia a následného zateplania. Vzhľadom na rozsah sa nezaobíde bez osobnej angažovanosti všetkých farníkov a priateľov Kráľovej pri Senci, ktorí ju okrem iného navštevujú kvôli pamiatke bývalého kráľovského farára, otca Svetloslava Veigla. Práve jemu je venovaný pamätný reliéf na budove fary.  

Na tomto mieste budú priebežne zverejňované informácie tak o postupe rekonštrukcie, ako aj postupe získavania prostriedkov na tento projekt. Každý darca má právo, ak sa ho nevzdá, mať zverejnenú informáciu o svojom príspevku. 

Každému doterajšiemu darcovi vyjadrujeme Pán Boh odmeň.

 

Aktualizácia 16. októbra 2022

Výnos z pravidelnej, októbrovej zbierky bol 925,- EUR. Farnosť dostala individuálny dar na tento účel 1.000,- EUR. Aktuálne zostáva splatiť z úveru 58.500,- EUR.

 

Aktualizácia 9. mája 2021

Celková suma pôžičky na rekonštrukciu farskej budovy bola 92.793,60 EUR. Doteraz sme splatili 4.793,60 EUR. Zostáva nám splatiť 88.000,- EUR. Z uvedeného dôvodu najbližšiu sobotu 15.5. a nedeľu 16.5. sa uskutoční zbierka výhradne na splatenie pôžičky.

 

Aktualizácia 20. septembra 2020

Výnos minulotýždňovej zbierky bol 1.224,- EUR. 

 

Aktualizácia 16. augusta 2020

V rámci rekonštrukcie boli uzavreté práce na podlahách a priečkach. Ďalšou fázou bude elektroinštalácia.

Výnos minulotýždňovej zbierky bol 1.371,- EUR.

Individuálne príspevky darcov: 300,-, 100,- a 50,- EUR.

 

Aktualizácia 9. augusta 2020

Na opravu fary tento týždeň prispeli dvaja darcovia: 100,- a 100,- EUR. 

 

Aktualizácia 26. júla 2020

Na opravu fary tento týždeň prispeli dvaja darcovia: 30,- a 30,- EUR.

 

Aktualizácia 19. júla 2020

Výnos minulotýždňovej zbierky bol 1212,- EUR. 

Na opravu fary tento týždeň prispeli dvaja darcovia: 100,- a 30,- EUR.

 

Aktualizácia 12. júla 2020

Tento týždeň sme začali so sťahovaním a v najbližších dňoch plánujeme zahájiť generálnu opravu a úpravu farskej budovy. Budova bola postavená v roku 1948 a jej súčasný technický a hygienický stav je veľmi zlý. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sme požiadali Bratislavskú arcidiecézu o poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 100 000,- EUR. Celkové náklady na generálnu opravu a úpravu farskej budovy by podľa rozpočtu mali byť vo výške 110 892,84 EUR.

Bratislavská arcidiecéza schválila konanie zbierok a poskytnutie pôžičky. Pôžička v rozsahu v akom nebude postačovať výnos zbierok, nám bude vyplácaná po častiach tak, ako budú zrealizované jednotlivé fázy rekonštrukcie.

Prvá zbierka bola po sv. omšiach 12. júla 2020.

Milodary na tento účel možno poslať aj na bežný účet farnosti vo VÚB: IBAN: SK94 0200 0000 0013 1467 1653. Vopred veľmi pekne ďakujem za každú podporu a verím, že sa nám spoločne podarí tento projekt úspešne zrealizovať.