headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

24. 6. 2024

   

Utorok

25. 6. 2024

   

Streda

26. 6. 2024

   

Štvrtok

27. 6. 2024

   

Piatok

28. 6. 2024

   

Sobota

29. 6. 2024

Sv. Petra a Pavla, apoštolov

10:30

+ roičia Jozef a Františka Baďuríkoví

13. nedeľa v cezročnom období

30. 6. 2024

8:00

+ Mária, Karol a celá rodina Tuchscherových

10:30

Za farníkov

       

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 857,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola

Rodina Vrbovská.

Hody

Dnes po sv. omšiach je hodová farská ofera.

Poďakovanie

Ďakujem za prípravu našich chrámov, kaplnky aj farského kostola, na hodové slávnosti.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. /predtým Halier sv. Petra/

 

POZVANIE

Konferencie biskupov Slovenska

na blahorečenie Jána Havlíka

Slovensko čoskoro čaká výnimočná udalosť, na ktorú sa všetci tešíme, v modlitbách sa na ňu

pripravujeme a všetkých Vás na ňu srdečne pozývame – blahorečenie Jána Havlíka,

31. augusta 2024 v Šaštíne.

Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa

kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov však zomiera na následky mučenia

komunistickým režimom. Jedenásť rokov bol väznený, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky

znášal a ostal verný, vytrvalý a nezlomný.

Slovensko čaká veľká udalosť – a my všetci môžeme byť pritom. Pozývame vás na blahorečenie

Jána Havlíka. 31. augusta 2024 do Šaštína. Boží služobník Ján Havlík, prihováraj sa za nás. Viac

informácií na www.janhavlik.sk.