headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

8. 7. 2024

   

Utorok

9. 7. 2024

18:00

+ rod. Zuzana a Jozef Koišoví

Streda

10. 7. 2024

18:00

+ rod. Paulína, František a Gabriel

Štvrtok

11. 7. 2024

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

   

Piatok

12. 7. 2024

18:00

+ st. rod. Koišoví, Lazoroví a Bednároví

Sobota

13. 7. 2024

8:00

+ František Slávik

15. nedeľa v cezročnom období

14. 7. 2024

8:00

 

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Klára a Daniela Tóthové.

Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Do zbierky na dobročinné diela Svätého Otca /predtým Halier sv. Petra/ sme z našej farnosti prispeli 271,- EUR.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na júl, august a september si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

POZVANIE

Konferencie biskupov Slovenska

na blahorečenie Jána Havlíka

Slovensko čoskoro čaká výnimočná udalosť, na ktorú sa všetci tešíme, v modlitbách sa na ňu

pripravujeme a všetkých Vás na ňu srdečne pozývame – blahorečenie Jána Havlíka,

31. augusta 2024 v Šaštíne.

Ján Havlík, seminarista Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul mal veľkú túžbu stať sa

kňazom a misionárom. Vo veku tridsaťsedem rokov však zomiera na následky mučenia

komunistickým režimom. Jedenásť rokov bol väznený, ponižovaný a mučený. Všetko hrdinsky

znášal a ostal verný, vytrvalý a nezlomný.

Slovensko čaká veľká udalosť – a my všetci môžeme byť pritom. Pozývame vás na blahorečenie

Jána Havlíka. 31. augusta 2024 do Šaštína. Boží služobník Ján Havlík, prihováraj sa za nás. Viac

informácií na www.janhavlik.sk.