headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

17. 6. 2024

   

Utorok

18. 6. 2024

18:00

+ manžel a otec Ján Hvizd

Streda

19. 6. 2024

18:00

+ rod. Šuplatoví, syn Ján a zať Marián

Štvrtok

20. 6. 2024

18:00

+ Augustín a Rozália Ježovičoví, synovia, nevesta a zať

Piatok

21. 6. 2024

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela

Sobota

22. 6. 2024

8:00

+ Emília Deáková /10. výročie úmrtia/ a manžel Ján

12. nedeľa v cezročnom období

23. 6. 2024

8:00

+ Imrich Keszöcze, rod. 2 a súrodenci

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Benková.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Hody

V nedeľu 23. 6. 2024 bude farská hodová slávnosť. Po sv. omšiach bude hodová farská ofera.

Vysviacka kňazov

V nedeľu 16. 6. 2024 o 15,00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina sv. omšu, počas ktorej vysvätí nových kňazov Bratislavskej arcidiecézy. Všetci sú srdečne pozvaní.

Stretnutie birmovancov

V piatok 21. 6. 2024 po sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov. Prosím, aby prišli všetci.