headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

10. 6. 2024

   

Utorok

11. 6. 2024

Sv. Barnabáša, apoštola

   

Streda

12. 6. 2024

18:00

+ rod. František a Mária Gašparoví, brat Kamil a st. rod. 2

Štvrtok

13. 6. 2024

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Ján a Anna Nemcoví a deti Helena a František

Piatok

14. 6. 2024

18:00

+ spolužiaci Bohumír, Jozef, Vladimír, Tomáš, Eleonóra

Sobota

15. 6. 2024

8:00

Za farníkov

11. nedeľa v cezročnom období

16. 6. 2024

8:00

+ Terézia Čaputová /ročná/

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Eva Čáňová a Oľga Vydrová.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.