headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

3. 6. 2024

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

   

Utorok

4. 6. 2024

18:00

+ rodičia Rókoví

Streda

5. 6. 2024

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Marku Bošnákovú /96 rokov/

Štvrtok

6. 6. 2024

18:00

+ rod. Rajtíkoví, Kanoví a brat Milan

Piatok

7. 6. 2024

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18:00

Sv. omša v kaplnke v Krmeši

+ Ján a Apolónia Šimoničoví

Sobota

8. 6. 2024

Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie

8:00

Za členov ružencového spoločenstva

10. nedeľa v cezročnom období

9. 6. 2024

8:00

+ st. rod. Alexin Koiš, Mária Koišová a celá rodina

10:30

Sv. omša v kaplnke v Krmeši

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Darina Deáková a Lenka Deáková.

Krmešské hody

V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. V nedeľu sú Krmešské hody. Sv. omše v piatok o18:00 a v nedeľu o 10:30 h. budú v kaplnke v Krmeši.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 846,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri príprave dnešnej procesie.