headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

27. 5. 2024

   

Utorok

28. 5. 2024

18:00

 

Streda

29. 5. 2024

18:00

+ Ján /30. výročie úmrtia/

Štvrtok

30. 5. 2024

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

18:00

Za farníkov

Piatok

31. 5. 2024

18:00

+ Peter Ježovič a jeho rodičia Mária a Vladimír Ježovičoví

Sobota

1. 6. 2024

Sv. Justína, mučeníka

8:00

Za kamarátku k jej životnému jubileu 80 rokov

9. nedeľa v cezročnom období

2. 6. 2024

8:00

+ rodina Guldanová, Lepešová, manžel Pavol a syn Roman

10:30

sv. omša s procesiou

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Zuzana Grellová a Anna Švendová.

Božie telo - procesia

V nedeľu bude sv. omša o 10,30h. spojená s procesiou. V sobotu o 16,00h. budeme pripravovať oltáre. Prosíme o účasť. Kôš na lupienky bude v nedeľu pred kostolom. Deti nech si prinesú košíky na lupienky. Kvety na výzdobu oltárov /ak máte v záhradke/ môžete priniesť do kostola.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.