headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 5. 2024

   

Utorok

21. 5. 2024

18:00

+ Augustín a Ema Ježovičoví

Streda

22. 5. 2024

18:00

Poďakovanie za 33 – ročné duchovné sprevádzanie

Štvrtok

23. 5. 2024

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

18:00

Prosba o Božie požehnanie a milosrdenstvo pre Katarínu a Daniela

Piatok

24. 5. 2024

18:00

+ Jozef Pikáli

Sobota

25. 5. 2024

8:00

Za zdravie sestry

8. nedeľa v cezročnom období – Najsvätejšej Trojice

26. 5. 2024

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Elišku Bodákovú

10:30

Za farníkov a prvoprijímajúce deti

       

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným za prípravu slávnosti prvého sv. prijímania.

Upratovanie kostola

Rodičia prvoprijímajúcich detí.

Zbierka na katolícke masmédiá

Do zbierky na katolícke masmédiá sme z našej farnosti prispeli 257,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.