headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 5. 2024

   

Utorok

14. 5. 2024

Sv. Mateja, apoštola

   

Streda

15. 5. 2024

18:00

+ rod. František a Mária Prochotskí

Štvrtok

16. 5. 2024

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

18:00

+ rod. Štefan a Júlia Čerňanskí

Piatok

17. 5. 2024

18:00

+ st. rod. Margita a Michal Takáčoví

Sobota

18. 5. 2024

8:00

+ Anton Kuna a syn Marián

Zoslanie Ducha Svätého

19. 5. 2024

8:00

+ Jána a Mária Durajoví a súrodenci Margita, Milan a Vladimír

10:30

Za farníkov a prvoprijímajúce deti

       

Prvé sväté prijímanie - príprava

Spoveď detí pred prvým sv. prijímaním bude v sobotu o 9:00 h.

Potom bude nácvik detí, upratovanie a vyzdobovanie kostola.

Upratovanie kostola

Rodičia prvoprijímajúcich detí.

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes po sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.