headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 5. 2024

   

Utorok

7. 5. 2024

18:00

+ syn Richard Guldan

Streda

8. 5. 2024

18:00

+ Ján a Anna Biroščákoví

Štvrtok

9. 5. 2024

Nanebovstúpenie Pána

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Timeu, Tamaru a Kvetoslavu

Piatok

10. 5. 2024

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre pani Martu, Danielku a opatrovateľky

Sobota

11. 5. 2024

8:00

+ Margita Karasová

7. veľkonočná nedeľa

12. 5. 2024

8:00

+ manžel Jozef Vanek ml., rod. Terézia a František a rod. 2

10:30

Za farníkov

       

Prvé sväté prijímanie - príprava

Dnes a aj na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí. Účasť všetkých detí je nutná.

Ohlášky

V sobotu 11. 5. 2024 o 16,00h. uzavrú manželstvo snúbenci Miloslav Kriško a Simona Takáčová.

Upratovanie kostola

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.