headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

15. 4. 2024

   

Utorok

16. 4. 2024

18:00

+ st. rod. Farkašoví a Koneční

Streda

17. 4. 2024

18:00

+ Jozef a Jolana Bobríkoví, synovia a nevesty

Štvrtok

18. 4. 2024

18:00

+ Ján a Zuzana

Piatok

19. 4. 2024

18:00

+ manželia Pinčekoví

Sobota

20. 4. 2024

8:00

+ manžel Rudolf Tóth, rodičia a celá rodina

4. veľkonočná nedeľa

21. 4. 2024

8:00

+ manžel Ján Koiš /20 výročie/

10:30

Za farníkov

       

Prvé sväté prijímanie - príprava

Dnes a aj na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h., bude v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí. Začíname bezprostrednú prípravu na prvé sväté prijímanie. Účasť všetkých detí je nutná.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Ohlášky

V sobotu 11. 5. 2024 o 16,00h. uzavrú manželstvo snúbenci Miloslav Kriško a Simona Takáčová.

Upratovanie kostola

Vierka Podobná a Dominika Tomašeková.

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na kňazský seminár.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 34 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň