headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

19. 2. 2024

   

Utorok

20. 2. 2024

18:00

+ Jozef a Anna Mačajoví a ich rod. 2

Streda

21. 2. 2024

18:00

+ poďakovanie za 60 rokov života a prosba o Božiu pomoc

Štvrtok

22. 2. 2024

Katedry sv. Petra, apoštola

18:00

+ Jozef Kostolanský, rodičia a súrodenci

Piatok

23. 2. 2024

17:30

18:00

Pobožnosť krížovej cesty

+ mama Božena Blahová a brat Peter

Sobota

24. 2. 2024

8:00

+ Mária Kardošová

2. pôstna nedeľa

25. 2. 2024

8:00

+ manželka Edita a syn Juraj Čaploví

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Zuzana Grellová a Anna Švendová.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 893,- EUR. Na účet prišiel dar 100,- EUR. Bohu známa rodina darovala 600,- EUR. Všetky prostriedky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY.

Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Pôstne obdobie

Pobožnosť krížovej cesty je v pôstnom období v piatok o 17,30h.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Dnes sa koná v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Prispieť môžete po sv. omši pri východe z kostola. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online - www.charitaba.sk.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 39 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre pokázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň