headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

26. 2. 2024

   

Utorok

27. 2. 2024

18:00

Poďakovanie za prežité roky

Streda

28. 2. 2024

18:00

+ rod. Jozef a Julianna Hincoví a krstní rodičia

Štvrtok

29. 2. 2024

18:00

+ Anna a Pavol Malý a ich rodičia

Piatok

1. 3. 2024

17:30

18:00

Pobožnosť krížovej cesty

+ st. rod. Ján a Terézia Mesárošoví, ich deti a vnuci

Sobota

2. 3. 2024

8:00

+ manželia Anton Valjent a Dušan Fojt

3. pôstna nedeľa

3. 3. 2024

8:00

+ Dušan Konečný

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Mária Slováková a Renáta Molnárová.

Pôstne obdobie

Pobožnosť krížovej cesty je v pôstnom období v piatok o 17,30h.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Do zbierky na charitu sme z našej farnosti prispeli 512,- EUR. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť.

Venujte 2% OZ Dedovizeň = podporíte našu farnosť

„Základnými úlohami a činnosťami Združenia Dedovizeň sú:

-          Vytvárať ekonomické, materiálno technické, personálne a odborné podmienky na rozvoj a podporukultúry, náboženstva a športu v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie tradícií v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Podpora, rozvoj a uchovávanie národného povedomia v obci Kráľová pri Senci a okolí,

-          Organizácia kultúrnych a športových podujatí v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Publicistické pôsobenie a vydavateľská činnosť so zameraním na národný, kultúrny a športový život v Kráľovej pri Senci a okolí,

-          Spolupráca s inými fyzickými a právnickými osobami pri napĺňaní cieľov Združenia a podobne.“

OZ Dedovizeň už opakovane finančne podporilo našu farnosť. Tieto dary veľmi významne podporili realizáciu rekonštrukcie farskej budovy a v súčasnosti splácania pôžičky na tento projekt. Zostáva nám ešte splatiť 39 500,- EUR. Zároveň chceme v blízkej budúcnosti pokračovať v projekte rekonštrukcie kostola.

Po dohode s OZ Dedovizeň môžeme túto pomoc ešte zvýšiť tým, že poukážeme „ 2%“ zo svojich daní v prospech OZ Dedovizeň, ktoré ich následne venuje na podporu našej farnosti.

Preto vás všetkých, milí farníci, aj vašich známych, ktorých môžete osloviť, prosím: Využime túto možnosť a pomôžme svojej farnosti.

Potrebné údaje pre poukázanie 2%:

IČO: 42269806

Obchodné meno /názov/: Dedovizeň