headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

5. 2. 2024

Sv. Agáty, panny a mučenice

   

Utorok

6. 2. 2024

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

18:00

+ Ing. Jozef Gašpar a syn MVDr. Igor Gašpar

Streda

7. 2. 2024

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok

8. 2. 2024

18:00

+ Helga Wenhardtová, rod. Trtolová

Piatok

9. 2. 2024

18:00

+ rod. Ján a Apolónia Šimoničoví

Sobota

10. 2. 2024

Sv. Školastiky, panny

8:00

+ manžel Emanuel Grell, súrodenci Valéria, Michal, Ladislav, rodičia, celá rodina a švagor Jozef

6. nedeľa v cezročnom období

11. 2. 2024

8:00

+ bratia Ján, František a švagriná Dagmar

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Eva Bubeníková a Alena Palková.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.