headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

29. 1. 2024

   

Utorok

30. 1. 2024

18:00

+ st. rod. Anton a Mária Koneční

Streda

31. 1. 2024

Sv. Jána Bosca, kňaza

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok

1. 2. 2024

18:00

+ Mária a Anton Gašparoví

Piatok

2. 2. 2024

Obetovanie Pána

18:00

+ matka Anna Šuplatová /nedožitých 100 rokov/

Sobota

3. 2. 2024

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre chorú matku

5. nedeľa v cezročnom období

4. 2. 2024

8:00

+ manžel a otec Jozef Šimonič

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Tuchscherová.