headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

11. 12. 2023

   

Utorok

12. 12. 2023

18:00

+ st. rod. Jozef a Mária Štiglicoví a celá rodina

Streda

13. 12. 2023

Sv. Lucie, panny a mučenice

18:00

+ Andrej a celá rodina

Štvrtok

14. 12. 2023

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

6:30

rorátna omša

Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu a Danielu Krištofovičové

Piatok

15. 12. 2023

6:30

rorátna omša

+ Oktavián a celá rodina

Sobota

16. 12. 2023

6:30

rorátna omša

+ Emília a Anton Čaputoví, syn Anton a vnuk Rastislav

3. adventná nedeľa

17. 12. 2023

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre tetu Máriu

10:30

Za farníkov

       

Zbierka na charitu

Do jesennej zbierky na charitu sme z našej farnosti prispeli 412,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Predvianočná spoveď

Predvianočná sv. spoveď bude v našej farnosti v nedeľu 17. 12. 2023 v čase 14:30 – 16:00h.

Rozpis spovedania vo farnostiach nášho dekanátu je na výveske.

Prosím, aby ste chorých, ktorí chcú prijať sviatosti pred Vianocami, zapísali v sakristii.

Upratovanie kostola

Zuzana Grellová a Mirka Koišová.

Upratovanie kostola a vianočná výzdoba

V sobotu 16. 12. 2023 od 9,00h. budeme upratovať kostol a pripravovať vianočnú výzdobu.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.