headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

30. 10. 2023

   

Utorok

31. 10. 2023

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre manžela

Streda

1. 11. 2023

Všetkých svätých

8:00

10:30

+ Miloslav a Helena Koišoví

Za farníkov

Štvrtok

2. 11. 2023

Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

18:00

+ rodičia Čechovičoví

Piatok

3. 11. 2023

18:00

+ st. rod. Lazoroví a ich deti

Sobota

4. 11. 2023

Sv. Karola Boromejského, biskupa

8:00

 

31. nedeľa v cezročnom období

5. 11. 2023

8:00

+ rod. Ľudovít a Helena Šuplatoví

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Tomášková.

Vianočný strom /ček/

Ak by niekto chcel darovať vianočný strom /cca 3m/ do kostola, nech sa prihlási v sakristii. Vyrezanie a dopravu zabezpečíme. Vopred ďakujeme.

Pozvanie pre deti

Spevácky zbor pozýva všetky deti na nácvik detských piesní. Stretneme sa budúcu nedeľu o 10,00 h. v kostole. Nacvičené piesne zaspievame na sv. omši.

Zbierka na misie

Do zbierky na misie sme z našej farnosti prispeli 586,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Stretnutie rodičov

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10,30h. bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.