headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

23. 10. 2023

   

Utorok

24. 10. 2023

18:00

Na úmysel ordinára

Streda

25. 10. 2023

18:00

+ Jolka Dostálová a jej rodičia Oľga a Štefan

Štvrtok

26. 10. 2023

18:00

+ Filoména Konečná a celá rodina

Piatok

27. 10. 2023

18:00

 

Sobota

28. 10. 2023

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

8:00

+ dcéra Andrejka

30. nedeľa v cezročnom období

29. 10. 2023

8:00

+ manželia Eva a Jozef Múčkoví a rodičia

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Michala Konečného.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 1077,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva nám ešte splatiť 43 500,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Pozvanie pre deti

V stredu 25. 10. o 17,30 h. pozývame deti a mládež na spoločnú modlitbu ruženca za jednotu a mier vo svete. Stretneme sa v kostole o 17,20h.

Spevácky zbor pozýva všetky deti na nácvik detských piesní. Stretneme sa budúcu nedeľu o 10,00 h. v kostole. Nacvičené piesne zaspievame na sv. omši.

Zbierka na misie

Dnes po sv. omšiach je zbierka na misie.