headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 11. 2023

   

Utorok

7. 11. 2023

   

Streda

8. 11. 2023

  Sv. omša zrušená pre chorobu

Štvrtok

9. 11. 2023

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

 

 

Sv. omša zrušená pre chorobu

Piatok

10. 11. 2023

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

 

Sv. omša zrušená pre chorobu

Sobota

11. 11. 2023

Sv. Martina z Tours, biskupa

 

Sv. omša zrušená pre chorobu

32. nedeľa v cezročnom období

12. 11. 2023

8:00

+ Imrich Kesöcze a rod. 2

10:30

Za farníkov

       

Stretnutie rodičov

Dnes po sv. omši o 10,30h. bude v kostole stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Upratovanie kostola

Melánia Rybáriková a Mirka Gurská.

Vianočný strom /ček/

Ak by niekto chcel darovať vianočný strom /cca 3m/ do kostola, nech sa prihlási v sakristii. Vyrezanie a dopravu zabezpečíme. Vopred ďakujeme.

Pozvanie pre deti a mládež

Spevácky zbor pozýva všetky deti na nácvik detských piesní. Stretneme sa budúcu nedeľu o 10,00 h. v kostole. Nacvičené piesne zaspievame na sv. omši.

Zároveň pozývame, deti, mládež a osobitne birmovancov na sv. omše v piatok o 18,00h.

Svätomartinská zbierka

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach sa koná Svätomartinská zbierka. Tento rok je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu poškodených kostolov.

Brigáda

V sobotu 11. 11. 2023 o 13,00h. pozývam ochotných farníkov a osobitne birmovancov na brigádu v areáli kostola. Budeme hrabať lístie, zametať orezávať konáre, čistiť rýny...... Prineste si náradie, občerstvenie pripravíme.