headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

16. 10. 2023

   

Utorok

17. 10. 2023

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

18:00

+ Terézia Čaputová

Streda

18. 10. 2023

Sv. Lukáša, evanjelistu

18:00

Za pokoj a trpezlivosť v chorobe pre mamu

Štvrtok

19. 10. 2023

18:00

+ Ján a Emília Deákoví

Piatok

20. 10. 2023

18:00

Poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie za 50 rokov manželstva

Sobota

21. 10. 2023

8:00

+ Ľudovít a Teodor

29. nedeľa v cezročnom období

22. 10. 2023

8:00

+ rodičia Uršuľa a František Krebs a st. rodičia

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Michaela Dobošová a Janette Prokešová.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva nám ešte splatiť 43 500,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Pozvanie pre deti

Spevácky zbor pozýva všetky deti na nácvik detských piesní. Stretneme sa budúcu nedeľu o 10,00 h. v kostole. Nacvičené piesne zaspievame na sv. omši.

Zbierka na misie

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na misie.