headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

9. 10. 2023

   

Utorok

10. 10. 2023

18:00

Za obrátenie manžela a syna

Streda

11. 10. 2023

18:00

+ Štefan a Mária Koneční a celá rodina

Štvrtok

12. 10. 2023

18:00

+ Ján a Antónia Tomaškoví a ich rodičia

Piatok

13. 10. 2023

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea

Sobota

14. 10. 2023

8:00

Za deti, nevestu a vnúčatá

28. nedeľa v cezročnom období

15. 10. 2023

8:00

+ Kamil a Robert Farkašoví

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Pikáliová.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Za tretí štvrťrok bola poslaná splátka 4000,- EUR. Zostáva nám ešte splatiť 43 500,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Stretnutie birmovancov

V piatok bude prvé stretnutie birmovancov. Stretnutie začína sv. omšou o 18,00 h. Účasť všetkých prihlásených je nutná a považuje sa za samozrejmú.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem Akad. sochárovi Michalovi Staudtovi a jeho pomocníkom za nezištnú opravu časti kostolných lavíc /brúsenie, morenie a lakovanie kľakátok/.