headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

2. 10. 2023

Sv. anjelov strážcov

   

Utorok

3. 10. 2023

18:00

+ Michal Konečný a rodina

Streda

4. 10. 2023

Sv. Františka Assiského

18:00

+ Margita Farkašová

Štvrtok

5. 10. 2023

18:00

+ rodina Durajová a Gajerová

Piatok

6. 10. 2023

18:00

Za členov ružencového spoločenstva

Sobota

7. 10. 2023

Ružencovej Panny Márie

15:00

Za novomanželov

27. nedeľa v cezročnom období

8. 10. 2023

8:00

+ manžel Ladislav Sedlárik a jeho rodičia

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Mária Slováková a Renáta Molnárová.

Prihlášky

Prihlášky na prvé sv. prijímanie a na birmovku treba odovzdať najneskôr do budúcej nedele /8. 10./ na hodinách náboženstva, alebo v kostole.

Ohlášky

V sobotu 7. 10. 2023 o 15,00h. uzavrú manželstvo snúbenci Matej Galovič a Adriana Hincová.