headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

25. 9. 2023

   

Utorok

26. 9. 2023

18:00

+ manžel Jozef Bobrík

Streda

27. 9. 2023

Sv. Vincenta de Paul, kňaza

18:00

+ Imrich a Kornélia Heribanoví a syn Jozef

Štvrtok

28. 9. 2023

18:00

+ krstní rod. Michal a Mária Zuzákoví

Piatok

29. 9. 2023

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

18:00

+ Michal a Štefan Heribanoví a manželky Mária a Magdaléna

Sobota

30. 9. 2023

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

8:00

+ Jozef Čaputa /15 výročie úmrtia/

26. nedeľa v cezročnom období

1. 10. 2023

8:00

+ Jozef Kostolanský, rodičia a súrodenci

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Zuzana Grellová a Anna Švendová.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 893,- EUR. Na účet prišiel dar 200,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Prihlášky

Prihlášky na prvé sv. prijímanie a na birmovku treba čím skôr odovzdať na hodinách náboženstva, alebo v kostole.

Ohlášky

V sobotu 7. 10. 2023 o 15,00h. uzavrú manželstvo snúbenci Matej Galovič a Adriana Hincová.