headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

18. 9. 2023

   

Utorok

19. 9. 2023

18:00

+ Ján Zuzák a Pavlína Šimoničová

Streda

20. 9. 2023

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

18:00

+ Florián Šnábl, manželka Marta, rodičia a súrodenci

Štvrtok

21. 9. 2023

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

18:00

+ st. matka Anna a rodičia Čerňanskí a Hvizdoví

Piatok

22. 9. 2023

18:00

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Sobota

23. 9. 2023

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

8:00

Poďakovanie a a za Božiu pomoc do ďalšieho života

25. nedeľa v cezročnom období

24. 9. 2023

8:00

+ manžel Michal Štiglic /č. 114/ a jeho rodičia

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Klára a Daniela Tóthové.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Prihlášky

Prihlášky na prvé sv. prijímanie dostanú tretiaci v škole, ale sú k dispozícii aj v sakristii.

Tento rok začneme aj prípravu na birmovku. Prihlásiť sa môžu žiaci 7.,8. a 9. ročníka ZŠ, prípadne starší. Záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť v škole na náboženstve, alebo v sakristii.

Oznam pre členov SSV

V nedeľu 24. 9. 2023 sa bude pred sv. omšami od 7,30 a 10,00 odovzdávať členom SSV:

Pútnik svätovojtešský na rok 2024, podielová kniha, DVD a vreckový kalendár s kupónmi na zľavu. Zároveň sa bude vyberať aj členský poplatok na rok 2024 10,- EUR.