headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

11. 9. 2023

   

Utorok

12. 9. 2023

18:00

+ rodina Krekáčová a Slavičková

Streda

13. 9. 2023

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Jozef a Jolana Bobríkoví, synovia a nevesty

Štvrtok

14. 9. 2023

Povýšenie Svätého kríža

18:00

+ Helena a Jozef Farkašoví

Piatok

15. 9. 2023

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

18:00

+ rodina Csánová a krstní rodičia

Sobota

16. 9. 2023

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

8:00

+ rod. Jozef a Klára Lengyeloví a st. rod. 2

24. nedeľa v cezročnom období

17. 9. 2023

8:00

+ Mária Heribanová

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Tuchscherová.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Prihlášky

Prihlášky na prvé sv. prijímanie dostanú tretiaci v škole, ale sú k dispozícii aj v sakristii.

Tento rok začneme aj prípravu na birmovku. Prihlásiť sa môžu žiaci 7.,8. a 9. ročníka ZŠ, prípadne starší. Záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť v škole na náboženstve, alebo v sakristii.