headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

4. 9. 2023

   

Utorok

5. 9. 2023

18:00

+ rod. Ján /100 rokov od narodenia/ a Margita Slávikoví, synovia a nevesta

Streda

6. 9. 2023

18:00

+ Ladislav a Amália Čechovičoví a celá rodina

Štvrtok

7. 9. 2023

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre pani Evu

Piatok

8. 9. 2023

Narodenie preblahoslavenej Panny Márie

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea

Sobota

9. 9. 2023

8:00

+ Zdenka Ostatníková a rod. Foltínoví

23. nedeľa v cezročnom období

10. 9. 2023

8:00

+ Ján a Mária Valjentoví a dcéra Janka

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Mirka Hincová a Ľubica Blahová.