headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

28. 8. 2023

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

   

Utorok

29. 8. 2023

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

   

Streda

30. 8. 2023

   

Štvrtok

31. 8. 2023

   

Piatok

1. 9. 2023

   

Sobota

2. 9. 2023

   

22. nedeľa v cezročnom období

3. 9. 2023

8:00

+ Manžel a otec Marián Róka

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Darina Deáková a Lenka Deáková.