headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

21. 8. 2023

Sv. Pia X., pápeža

   

Utorok

22. 8. 2023

Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej

18:00

+ rod. Makovskí a bratia Michal a Ján

Streda

23. 8. 2023

18:00

+ Terézia, Ivan a Ján Hvizdoví

Štvrtok

24. 8. 2023

Sv. Bartolomeja, apoštola

18:00

+ Ján Konečný

Piatok

25. 8. 2023

18:00

+ otec Ján Šuplata

Sobota

26. 8. 2023

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre švagrinú Annu

21. nedeľa v cezročnom období

27. 8. 2023

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Simonku a Kristínu

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Benková.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 965,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujem aj za individuálne milodary v hotovosti a na účet spolu v hodnote 200,- EUR na splátku pôžičky.