headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

14. 8. 2023

   

Utorok

15. 8. 2023

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie

18:00

Za farníkov

Streda

16. 8. 2023

18:00

+ Jozef a Helena Farkašoví

Štvrtok

17. 8. 2023

18:00

+ rod. Júlia a Štefan Čerňanskí

Piatok

18. 8. 2023

18:00

+ rod. Halčínoví, brat a švagor

Sobota

19. 8. 2023

8:00

Poďakovanie za 45 rokov manželstva, za deti a vnúčatá

20. nedeľa v cezročnom období

20. 8. 2023

8:00

+ Ján a Mária Durajoví a súrodenci Margita, Vladimír a Milan

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Martina Stanislavová a Peter Tomášek.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.