headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

31. 7. 2023

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

   

Utorok

1. 8. 2023

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ Bohumír Konečný

Streda

2. 8. 2023

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre matku

Martinku a synčeka Šimonka - Samuela

Štvrtok

3. 8. 2023

18:00

+ Zoltán Szabo a jeho rodičia

Piatok

4. 8. 2023

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

18:00

+ Dominika Achs Moravčíková

Sobota

5. 8. 2023

8:00

Za členov ružencového spoločenstva

18. nedeľa v cezročnom období – Premenenie Pána

6. 8. 2023

8:00

+ rod. a st. rod. Helena a Ignác

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Eva Bubeníková a Alena Pálková.