headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

7. 8. 2023

   

Utorok

8. 8. 2023

Sv. Dominika, kňaza

18:00

+ Milan

Streda

9. 8. 2023

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy

18:00

+ Ján Žemlička

Štvrtok

10. 8. 2023

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

18:00

Poďakovanie za 45 rokov manželstva

Piatok

11. 8. 2023

Sv. Kláry, panny

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre krstnú dcéru Kristínu z príležitosti životného jubilea

Sobota

12. 8. 2023

8:00

+ Rudolf Tóth a celá rodina

19. nedeľa v cezročnom období

13. 8. 2023

8:00

+ Barbora Rumanová Martinusová a Andrej Martinus a Viktor Ilčík, Zuzana Ondrašovičová

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Vrbovská.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.