headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

24. 7. 2023

   

Utorok

25. 7. 2023

Sv. Jakuba, apoštola

18:00

Za uzdravenie

Streda

26. 7. 2023

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

18:00

+ Terézia Bajnóciová a jej rodičia

Štvrtok

27. 7. 2023

Sv. Gorazda a spoločníkov

18:00

+ rod. Adela a Viliam Tuššoví a syn Viliam

Piatok

28. 7. 2023

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Sekovú

Sobota

29. 7. 2023

Sv. Marty, Márie a Lazára

8:00

+ rod. Anna a František Ďurčioví a dcéra Helena

17. nedeľa v cezročnom období

30. 7. 2023

8:00

+ Imrich a Anna Slovákoví

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Alena Kostolanská a Mária Mlynarčíková.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 817,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva nám ešte splatiť 47 500,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.