headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

17. 7. 2023

Sv. Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníko

   

Utorok

18. 7. 2023

18:00

+ rod. Rajtíkoví, Kanoví a brat Milan

Streda

19. 7. 2023

18:00

+ Blanka Trtolová /ročná/

Štvrtok

20. 7. 2023

18:00

+ manžel František Slávik /5. Výročie/ a otec Justín Dubeň /nedožitých 90 rokov/

Piatok

21. 7. 2023

18:00

+ Lucia Treplanová

Sobota

22. 7. 2023

Márie Magdalény

8:00

+ Magdaléna Švendová

16. nedeľa v cezročnom období

23. 7. 2023

8:00

Poďakovanie za dar života /dcéra Eliška/

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Zuzana Grellová a Mirka Koišová.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace august a september si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Zostáva nám ešte splatiť 47 500,- EUR. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.