headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

29. 5. 2023

   

Utorok

30. 5. 2023

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Kvetku z príležitosti životného jubilea 60 rokov

Streda

31. 5. 2023

18:00

+ manžel a otec Ján Šuplata

Štvrtok

1. 6. 2023

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie pre otca Františka, Mariána a Mirku

Piatok

2. 6. 2023

18:00

+ matka Božena Blahová a brat Peter

Sobota

3. 6. 2023

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

8:00

Za členov ružencového spoločenstva

9. nedeľa v cezročnom období – Najsvätejšej Trojice

4. 6. 2023

8:00

+ rodičia Rókoví a syn Marián

10:30

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Rodina Tomášková.

Zbierka na katolícke masmédiá

Dnes po sv. omšiach je zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Brigáda

V sobotu od 9,00h. pozývam na brigádu pri kostole. Budeme dokončovať záhony – voziť zem, kamene, zametať chodníky...

Pozvánka

V nedeľu 4. 6. 2023 o 15:00 h., pozývam farníkov spoločne stráviť nedeľné popoludnie v areály kostola. Bude pripravené občerstvenie, živá hudba, aktivity pre deti. Prípadne môžete niečo upiecť a priniesť na spoločný stôl.

Príďte sa neformálne zabaviť, občerstviť, spoznať nových ľudí... Teším sa na stretnutie s vami.