headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

5. 6. 2023

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

   

Utorok

6. 6. 2023

18:00

Na úmysel ordinára

Streda

7. 6. 2023

18:00

+ rodičia Ondruškoví a brat Anton

Štvrtok

8. 6. 2023

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

18:00

Za farníkov

Piatok

9. 6. 2023

18:00

+ st. rod. Ján a Terézia Meszárošoví, ich deti a vnuci

Sobota

10. 6. 2023

8:00

+ rodičia Štefan a Božena

10. nedeľa v cezročnom období

11. 6. 2023

8:00

+ Alexin a Mária Koišoví a celá rodina

10:30

sv. omša s procesiou

Za farníkov

       

Upratovanie kostola

Melánia Rybáriková a Mirka Gurská.

Zbierka na katolícke masmédiá

Do zbierky na katolícke masmédiá sme z našej farnosti prispeli 283,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Brigáda - poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc na včerajšej brigáde.

Pozvánka

V nedeľu 4. 6. 2023 o 15:00 h., pozývam farníkov spoločne stráviť nedeľné popoludnie v areály kostola. Bude pripravené občerstvenie, živá hudba, aktivity pre deti. Prípadne môžete niečo upiecť a priniesť na spoločný stôl.

Príďte sa neformálne zabaviť, občerstviť, spoznať nových ľudí... Teším sa na stretnutie s vami.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.