headerimg2018

 

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

22. 5. 2023

   

Utorok

23. 5. 2023

18:00

+ rod. , st. rod. 2 a brat Jozef

Streda

24. 5. 2023

18:00

+ rod. František a Mária Gašparoví, brat Kamil a st. rod.2

Štvrtok

25. 5. 2023

18:00

+ rod. František a Mária Prochotskí

Piatok

26. 5. 2023

Sv. Filipa Neriho, kňaza

18:00

+ Blanka a Michal Trtoloví a celá rodina

Sobota

27. 5. 2023

8:00

+ rodičia Čáňoví a za dar života

Zoslanie Ducha Svätého

28. 5. 2023

8:00

+ Jozef a Mária Slávikoví a celá rodina

10:30

Za farníkov

       

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 875,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Stretnutie mládeže

V nedeľu 28. 5. 2023 o 16:00 h. bude v pastoračnom centre v Senci stretnutie mládeže s názvom PREBUDENIE.

Upratovanie kostola

Rodičia prvoprijímajúcich detí.

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným za prípravu slávnosti prvého sv. prijímania.

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Pozvánka

V nedeľu 4. 6. 2023 o 15:00 h., pozývam farníkov spoločne stráviť nedeľné popoludnie v areály kostola. Bude pripravené občerstvenie, živá hudba, aktivity pre deti. Prípadne môžete niečo upiecť a priniesť na spoločný stôl. Príďte sa neformálne zabaviť, občerstviť, spoznať nových ľudí... Teším sa na stretnutie s vami.