headerimg2018

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

15. 5. 2023

   

Utorok

16. 5. 2023

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

18:00

+ rod. Štefan a Júlia Čerňanskí

Streda

17. 5. 2023

18:00

Sv. omša z Nanebovstúpenia Pána

+ Augustín a Ema Ježovičoví a rod. 2

Štvrtok

18. 5. 2023

Nanebovstúpenie Pána

18:00

+ Augustín a Mária Slámoví a celá rodina

Piatok

19. 5. 2023

18:00

+ Helena Šuplatová /nedožitých 96 rokov/

Sobota

20. 5. 2023

8:00

+ Kvetoslava Farkašová

7. veľkonočná nedeľa

21. 5. 2023

8:00

+ manželia Anton Valjent a Dušan Fojt

10:30

Za farníkov a prvoprijímajúce deti

       

Stretnutie mládeže

V nedeľu 28. 5. 2023 o 16:00 h. bude v pastoračnom centre v Senci stretnutie mládeže s názvom PREBUDENIE.

Upratovanie kostola

Rodičia prvoprijímajúcich detí.

Prvé sväté prijímanie - príprava

Spoveď detí a rodičov pred prvým sv. prijímaním bude v piatok o 16:30 h.

V sobotu o 9:30 h. bude nácvik detí, upratovanie a vyzdobovanie kostola.

Veľmi pekne ďakujem rodičom za pomoc pri upratovaní okolia kostola.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.