headerimg2018

13. 3. 2023 - 19. 3. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 3. 2023

   

Utorok

14. 3. 2023

18:00

+ Dušan Konečný

Streda

15. 3. 2023

18:00

+ rod. Koneční a sestry Helena a Františka

Štvrtok

16. 3. 2023

18:00

+ manžel a otec Jozef Šimonič

Piatok

17. 3. 2023

17:30

18:00

Pobožnosť krížovej cesty

Za zdravie a Božiu pomoc

Sobota

18. 3. 2023

8:00

+ st . rod. Kopeckí – Eduard a Agnesa, dcéra a zať

4. pôstna nedeľa

19. 3. 2023

8:00

Za farníkov

10:30

+ rod. Jozef a Františka Baďuríkoví a brat Jozef

       

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude krátka adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Upratovanie kostola

Darina Deáková a Lenka Deáková.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.