headerimg2018

20. 3. 2023 - 26. 3. 2023

  ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

20. 3. 2023

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

18:00

 

 

+ Jozef a Elena Gašparoví a dcéra Cecília

Utorok

21. 3. 2023

   

Streda

22. 3. 2023

18:00

 

+ st. rod. Mečároví

Štvrtok

23. 3. 2023

18:00

+ manžel Ladislav Grell a rod., rod. Urbančíkoví a brat Pavol

Piatok

24. 3. 2023

17:30

18:00

Pobožnosť krížovej cesty

+ Štefan a Anna Malíkoví a brat Ľubomír

Sobota

25. 3. 2023

Zvestovanie Pána

8:00

 

Nedeľa 

5. pôstna nedeľa

26. 3. 2023

8:00

+ rod. František, Anna a deti Jozef, Štefan, František a Jozefína

10:30

Za farníkov

 

Vo štvrtok po sv. omši bude krátka adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 901,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujem aj za individuálne milodary v hotovosti a na účet spolu v hodnote 325,- EUR na splátku pôžičky.

Za prvý štvrťrok 2023 sme splatili 4000,- EUR. Zostáva ešte splatiť 50 000,- EUR.

Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom

V nedeľu 26. 3. 2023, t.j. na 5. pôstnu nedeľu, sa uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Vďaka za každú finančnú podporu ako aj za modlitby za prenasledovaných bratov a sestry. Viac informácii k zbierke a informácie o zrealizovaných projektoch nájdete na stránke utecenci.kbs.sk .