headerimg2018

 6. 3. 2023 - 12. 3. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 3. 2023

   

Utorok

7. 3. 2023

18:00

+ Mária a Viliam Pinčekoví

Streda

8. 3. 2023

18:00

+ rod. Farkašoví, Kvetka, Kamil, Robert

Štvrtok

9. 3. 2023

18:00

+ manžel, otec a dedko Jaroslav Mačai

Piatok

10. 3. 2023

18:00

+ František a Marta Kodayoví

Sobota

11. 3. 2023

8:00

Poďakovanie za 90 rokov života – Terézia Čaputová

3. pôstna nedeľa

12. 3. 2023

8:00

+ Magdaléna Švendová

10:30

Za farníkov

       

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude krátka adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Upratovanie kostola

Rodina Tuchscherová.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Do zbierky na charitu sme z našej farnosti prispeli 385,- EUR. Nech Pán Boh odmení vašu štedrosť.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.