headerimg2018

 27. 2. 2023 - 5. 3. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

27. 2. 2023

   

Utorok

28. 2. 2023

18:00

+ tragicky zomrelí priatelia

Streda

1. 3. 2023

18:00

Za obrátenie syna

Štvrtok

2. 3. 2023

18:00

+ Gejza Gräczer a brat Ladislav

Piatok

3. 3. 2023

18:00

Za členov ružencového spoločenstva

Sobota

4. 3. 2023

8:00

+ rod. Jozef Šuplata a manželka a Alexander Šimonič a manželka a rodiny

2. pôstna nedeľa

5. 3. 2023

8:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Bitarovskú

10:30

Za farníkov

       

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude krátka adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Upratovanie kostola

Rodina Benková.

Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

V nedeľu 26. 2. 2023 sa uskutoční v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy Jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za každú finančnú podporu aj modlitby, bez ktorých sa nezaobíde v službe núdznym. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť aj online - www.charitaba.sk.

Zbierka Slovenskej katolíckej charity

Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na: Vyhlasujeme zbierku na pomoc Turecku a Sýrií po ničivých zemetraseniach | Pomoc utečencom (charita.sk)