headerimg2018

13. 2. 2023 - 19. 2. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

13. 2. 2023

   

Utorok

14. 2. 2023

18:00

Za ochranu a Božie požehnanie pre rodinu

Streda

15. 2. 2023

18:00

+ Jolana Dostálova a rodičia

Štvrtok

16. 2. 2023

18:00

+ Margita Hrdlovičová a Karol Jankota

Piatok

17. 2. 2023

18:00

+ Pavol Ježovič a rodičia

Sobota

18. 2. 2023

8:00

Viktor

7. nedeľa v cezročnom období

19. 2. 2023

8:00

+ rodina Frzonová a Burianová

10:30

+ st. rod. František a Mária Slamoví a rod. Augustín a Helena Slamoví

       

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude krátka adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola

Martina Stanislavová a Peter Tomášek.