headerimg2018

6. 2. 2023 - 12. 2. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

6. 2. 2023

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

   

Utorok

7. 2. 2023

18:00

+ Jozef Makový, jeho rodičia a st. rod. 2

Streda

8. 2. 2023

18:00

+ krstní rod. Zuzákoví

Štvrtok

9. 2. 2023

18:00

+ manžel Emanuel Grell, súrodenci, rod. a st. rod.

Piatok

10. 2. 2023

Sv. Školastiky, panny

18:00

+ Jozef a Františka Baďuríkoví

Sobota

11. 2. 2023

Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej

8:00

+ Mária Krajčovičová a celá rodina

6. nedeľa v cezročnom období

12. 2. 2023

8:00

Poďakovanie za prežité roky

10:30

Za farníkov

       

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude polhodinová adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Pomazanie chorých

V sobotu, 11. 2. 2023, je svetový deň chorých. Po sv. omši budem udeľovať pomazanie chorých.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Upratovanie kostola

Rodina Vrbovská