headerimg2018

 16. 1. 2023 - 22. 1. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

16. 1. 2023

   

Utorok

17. 1. 2023

Sv. Antona, opáta

18:00

 

Streda

18. 1. 2023

18:00

+ rod. Tóthoví, st rod. Urbanoví a súrodenci

Štvrtok

19. 1. 2023

18:00

+ Augustín a Rozália Ježovičoví, synovia, nevesta a zať

Piatok

20. 1. 2023

18:00

+ Ján a Apolónia Šimoničoví

Sobota

21. 1. 2023

Sv. Agnesy, panny a mučenice

8:00

Na úmysel ordinára

3. nedeľa v cezročnom období

22. 1. 2023

8:00

 

10:30

Za farníkov

       

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo na fare.

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude polhodinová adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Svätomartinská zbierka 2022

Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652 EUR. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!

Upratovanie kostola

Zuzana Grellová a Mirka Koišová.

Fašiangová zábava

Spevácky zbor Nebeská rosa Vás pozýva na Fašiangovú zábavu, ktorá bude 4.2.2023 o 18:00 v školskej jedálni v Kráľovej pri Senci. Cena vstupenky je 15€ (zahŕňa prípitok, večeru, kávu a tombolový lístok). Ostatné pochutiny (nápoje, slané a sladké pečivo) si každý zabezpečí sám podľa vlastnej chuti. Do tanca hrá DJ a živá hudba. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii od stredy 18.1.2023. Informácie získate na tel. čísle 0904340064. Tešíme sa na Vás.