headerimg2018

23. 1. 2023 - 29. 1. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

23. 1. 2023

   

Utorok

24. 1. 2023

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

18:00

+ st. rod. Alojz a Katarína

Streda

25. 1. 2023

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

18:00

+ rod. Júlia a Štefan Čerňanskí

Štvrtok

26. 1. 2023

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

18:00

+ Mária Kardošová, Zlatka Kardošová a Danka Brettschneiderová

Piatok

27. 1. 2023

18:00

+ st. rod. Koneční a Kodayoví

Sobota

28. 1. 2023

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

8:00

+ Vladimír Kuric

4. nedeľa v cezročnom období

29. 1. 2023

8:00

+ rod. Farkašoví a dcéra Andrejka

10:30

Za farníkov

       

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude polhodinová adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Modlitby matiek

Spoločenstvo modlitieb matiek vás pozýva na modlitbové trojdnie.

V piatok 27. 1. o 17,30h.

V sobotu 28. 1. o 8,30h.

V nedeľu 29. 1. o 16,00h.

Všetci ste srdečne vítaní.

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 1148,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujem aj za individuálne milodary 400,- ; 100,- a 50,- EUR na splátku pôžičky, ktoré prišli na účet farnosti.

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v našej farnosti v nedeľu 21. 5. 2023 o 10,30h.

Upratovanie kostola

Alena Kostolanská a Mária Mlynarčíková.

Fašiangová zábava

Spevácky zbor Nebeská rosa Vás pozýva na Fašiangovú zábavu, ktorá bude 4.2.2023 o 18:00 v školskej jedálni v Kráľovej pri Senci. Cena vstupenky je 15€ (zahŕňa prípitok, večeru, kávu a tombolový lístok). Ostatné pochutiny (nápoje, slané a sladké pečivo) si každý zabezpečí sám podľa vlastnej chuti. Do tanca hrá DJ a živá hudba. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii od stredy 18.1.2023. Informácie získate na tel. čísle 0904340064. Tešíme sa na Vás.