headerimg2018

 9. 1. 2023 - 15. 1. 2023

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

9. 1. 2023

   

Utorok

10. 1. 2023

   

Streda

11. 1. 2023

18:00

+ Dušan Repčík

Štvrtok

12. 1. 2023

18:00

+ rod. Štubňoví a brat Michal

Piatok

13. 1. 2023

18:00

+ rod. Dadoví a celá rodina

Sobota

14. 1. 2023

8:00

+ rod. Anna a Jozef Minárikoví a ich deti Mária, Jozef a Ján

2. nedeľa v cezročnom období

15. 1. 2023

8:00

+ manžel a otec Peter Štiglic

10:30

Za farníkov

       

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší na mesiace január, február a marec si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo na fare.

Adorácia vo štvrtok

Vo štvrtok po sv. omši bude polhodinová adorácia spojená so zamysleniami o pravdách katolíckej viery podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi. Pozývam všetkých farníkov.

Zbierka na opravu fary

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky

zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary. Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým organizátorom a účinkujúcim, dospelým aj deťom za prípravu a pekné predstavenie jasličkovej pobožnosti.

Upratovanie kostola

Rodina Vozárová.