headerimg2018

16. 5. 2022 - 22. 5. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

16. 5. 2022

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

   

Utorok

17. 5. 2022

18:00

+ Štefan a Júlia Čerňanskí

Streda

18. 5. 2022

18:00

+ Helena Šuplatová /nedožitých 95 rokov/

Štvrtok

19. 5. 2022

18:00

+ rodina Tišťanová

Piatok

20. 5. 2022

18:00

+ Hubert Ragas

Sobota

21. 5. 2022

8:00

Za zdravie pre Jozefa

6. veľkonočná nedeľa

22. 5. 2022

8:00

+ st. rod. Anna a František Gašparoví a ich deti

10:30

Za prvoprijímajúce deti a celú farnosť

       

Zbierka na seminár

Výnos zbierky na kňazský seminár bol 342,- EUR. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Upratovanie kostola

Rodičia prvoprijímajúcich detí.

Zbierka na opravu fary

Dnes po sv. omšiach je zbierka na opravu fary. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Svetové misie

Na stolíku pod chórom si môžete prevziať misijný časopis SVETOVÉ MISIE, ktorý vyšiel pri príležitosti osláv blahorečenia zakladateľky Pápežských misijných diel Paulíny Jaricotovej, ktoré sa uskutoční 22. 5. 2022 v Lyone.