headerimg2018

23. 5. 2022 - 29. 5. 2022

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

 

Pondelok

23. 5. 2022

   

Utorok

24. 5. 2022

18:00

+ Ladislav Filipovič a st. rod. Vincent a Irena

Streda

25. 5. 2022

18:00

Sv. omša z nasledujúcej slávnosti

+ manželia Anton Valjent a Dušan Fojt

Štvrtok

26. 5. 2022

Nanebovstúpenie Pána

18:00

Za farníkov

Piatok

27. 5. 2022

18:00

+ rod. František a Mária Gašparoví, brat Kamil

a st. rod. 2

Sobota

28. 5. 2022

8:00

Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre rodinu Makukovú

7. veľkonočná nedeľa

29. 5. 2022

8:00

+ Július, Emília a zať Pavol

10:30

Za farníkov

       

Zbierka na opravu fary

Výnos minulotýždňovej zbierky na opravu fary bol 916,- EUR. Všetky prostriedky zo zbierky budú použité na splátku pôžičky na opravu fary.  Prispieť môžete aj na účet farnosti s poznámkou OPRAVA FARY. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Úmysly sv. omší

Úmysly sv. omší si môžete nahlásiť v sakristii kostola, alebo telefonicky na č. 0907 787 221.

Upratovanie kostola

Rodičia prvoprijímajúcich detí.

Svetové misie

Na stolíku pod chórom si môžete prevziať misijný časopis SVETOVÉ MISIE, ktorý vyšiel pri príležitosti osláv blahorečenia zakladateľky Pápežských misijných diel Paulíny Jaricotovej, ktoré sa uskutoční 22. 5. 2022 v Lyone.

Zbierka na katolícke masmédiá

Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh odplať.

Pozvánka

Bratislavská arcidiecéza organizuje druhý diel talkshow s názvom “Adam, kde si?” Hostia: Mons. Jozef Haľko, Ľubica Čekovská. Moderuje: Pavol Smolík. U Františkánov v Teatro Colorato v pondelok 30. mája o 20.00. Téma:  Slovo a hudba v komunikácii. Cieľom tochto projektu je priblížiť vieru, vzťah s Bohom, dnešnému človeku. Viac informácii na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy a webe: abuba.sk v časti - adamkdesi .

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým zúčastneným za prípravu slávnosti prvého sv. prijímania.